Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesini göndermeniz gerekmektedir. Ayrıca kimlik fotokopinizi de eklemeyi unutmayınız.

  • Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da “Marka Başvuru Belgesi”,
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi” ya da “Ticari Sicil Gazetesi”,Lütfen belgelerinizi tek bir zip dosyasına yerleştirin ve gönderin