MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI:
Unvanı: Maya Reklam Tanıtım ve İnternet Hizmetleri
Adresi: Millet Mh. 11 Eylül Bulvarı Derya Cd. No:118/1 – Yıldırım/BURSA
Telefon: 0224 368 00 55
Faks: 0224 368 00 55
E-mail: noreply@mayademo.com

1.2- ALICI:
Adı/Soyadı/Unvanı: [musteri-adi] Adresi: [musteri-adresi-1] Telefon: [musteri-telefonu] E-mail: [musteri-email]

TC Kimlik/Vergi No: [musteri-tc-vergi]

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu; ALICI’NIN, SATICI’YA ait www.mayademo.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, ilgili nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların, hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Tarih: [musteri-tarih] Teslimat adresi: [musteri-adresi-2]

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, www.mayademo.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’NIN yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak, internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’DAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise; teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’YA ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’NIN tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise; SATICI, ürünün teslimi yükümlülüğünden muaf kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra, ALICI’YA ait kredi kartının ALICI’NIN kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde, yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili; banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’YA ödememesi halinde, ALICI’NIN kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü, 3 gün içinde SATICI’YA göndermekle yükümlüdür. Bu durumlarda nakliye giderleri ALICI’YA aittir.

4.7- SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise; durumu ALICI’YA bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’NIN siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8- Garanti Belgesi ile satılan ürünlerin veya belgesi olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’YA gönderilebilir; bu durumlarda kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9- SATICI, ALICI’YA alışveriş yapıldıktan sonra SMS veya e-mail ile ulaşabilir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’YA faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün, 6. Madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’YA teslim edilen ürünün SATICI’YA gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli, ALICI’YA iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı, nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (Toner, kartuş, şerit vb.)
-Hür türlü kozmetik ürünleri
-Telefon kontör siparişleri

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar, Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’NIN veya SATICI’NIN yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
Maya Reklam Tanıtım ve İnternet Hizmetleri

ALICI
[musteri-adi] [musteri-tc-vergi]