ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu Sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.

www.mayademo.com(SİTE) Alışveriş Sitemizi kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz, aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

Sitemizdeki tüm sayfalar ve bağlantıları; Millet Mh. 11 Eylül Bulvarı Derya Cd. No:118/1 – Yıldırım/BURSA adresinde faaliyette bulunan, Maya Reklam Tasarım ve İnternet Hizmetleri’ne(FİRMA) aittir ve onun tarafından işletilmektedir. Sizler(KULLANICI), Sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu; Sitedeki hizmetlerden yararlanmakla ve bunları kullanmaya devam etmekle birlikte -bağlı olduğunuz yasalara göre- sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve de 18 yaşın üzerinde olduğunuzu; bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı kalacağınızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

İşbu sözleşme, taraflara Site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar, işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri; eksiksiz, doğru, zamanında ve işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

İşbu sözleşme; Sizlere veya Siteye bir külfet yüklemek için değil, iki tarafın da birbiri üzerindeki haklarını adalet çerçevesinde muhafaza etmek üzere hazırlanmıştır.

1. SORUMLULUKLAR

1.1- Firma, fiyatlar ve sunulan ürün/hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Bunları güncel tutmakla da yükümlüdür.

1.2- Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3- Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi hâlde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.4- Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde, yorum hizmetlerinde veya iletişim formlarında; genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.5- Site üyelerinin, birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1- İşbu Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Siteyi ziyaret ediyor veya bu Sitedeki hizmetlerden yararlanıyor olmak, kullanıcıya söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2- Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı, diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. GİZLİ BİLGİLER

3.1- Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

3.2- Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Sitenin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3- Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi hâlinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince -resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda- resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. GARANTİ VERMEME

İşbu sözleşme maddesi, uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere, hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

5. KAYIT VE GÜVENLİK

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, Site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi hâlde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (Mücbir Sebep) dolayı; sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hâle gelirse taraflar, bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşmenin altında güncellenme tarihi yer almaktadır.

9. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firmanın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı veya e-posta yoluyla Firmaya bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda; Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları, ilgili kanunlar uyarınca delil olarak kabul edilecek olup kullanıcı, bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Firmanın bulunduğu il Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşmenin güncellenme tarihi: 09.09.2017